Toggle navigation

Reeglid 2015

REEGLID

1.       Käesoleva aasta toetusraha on 5000eurot. Juhatus võib muuta toetusraha suurust.

2.       Juhatusel on õigus jätta toetusraha välja maksmata sobivate kandidaatide puudumisel. Juhatus võib ka lisada uusi kandidaate väljaspool konkurssi, kui ei leita piisavat kogust taotlusele vastavaid kandidaate.

3.       Enne nominentide välja valimist analüüsib Denim Dreami Sihtasutuse juhatus toetusraha taotlejate saadetud avaldusi ja nende unistusi, tegevusi ja teisi asjaolusid

4.       Denim Dreami sihtasutuse juhatus avalikustab enne toetusraha välja andmist kandidaatide hulgast välja valitud nominendid.

5.       Konkursil osavõtja defineerib täpselt vajaminevad kulutused unistuste elluviimiseks ning nende ausa ja õiglase elluviimise.

6.      Konkursil osavõtja peab lepingus kokku lepitud kuupäevaks andma Denim Dreami Sihtasutusele kuluarved, mis olid tehtud antud unistuse elluviimiseks. Kui seda ei tehta on Denim Dreami Sihtasutusel õigus nõuda väljamakstud raha tagasi.

Konkursi eesmärgile mittevastavad taotlused jätab Denim Dreami Sihtasutus välja