Toggle navigation

Reeglid

  1. Käesoleva aasta toetusraha on 5000eurot. Juhatus võib muuta toetusraha suurust. Juhatusel on õigus jätta toetusraha välja maksmata sobivate kandidaatide puudumisel.

 

  1. Enne nominentide välja valimist analüüsib Denim Dreami sihtasutuse juhatus toetusraha taotlejate saadetud avaldusi ja nende unistusi, tegevusi ja teisi asjaolusid

 

  1. Denim Dreami sihtasutuse juhatus avalikustab enne toetusraha välja andmist kandidaatide hulgast välja valitud nominendid.

 

  1. Konkursil osavõtja defineerib täpselt vajaminevad kulutused unistuste elluviimiseks ning nende ausa ja õiglase elluviimise. Raha ei lähe osaleja pangakontole, vaid otse vajaminevate kulutuste tegemiseks.

 

  1. Avalduse esitaja on valmis Denim Dreami sihtasutuse päringu peale esitama kuludokumendid  kulude kohta, mis toetuse raames tehti

 

  1. Konkursi eesmärgile mittevastavad taotlused jätab Denim Dreami Sihtasutus välja