Kirjaudu sisään
SuosikitOstoskori

Usein Kysyttyä

Põldma Kaubanduse AS:n tärkeämpänä arvona on asiakastyytyväisyys. Yritys kerää ja säilyttää asiakastietoa paremman asiakaspalvelun tarkoituksessa. 1.1 Põldma Kaubanduse AS käsittelee Denim Family käyttäjän henkilötietoja voimassa olevan sopimuksen perusteella, jossa asiakas on halunnut liittyä kanta-asiakasohjelmaan, täyttänyt sitä koskevan hakemuslomakkeen ja hyväksynyt Denim Family kanta-asiakasohjelman säännöt. 1.2 Henkilötiedot ovat tiedot, joita Põldma Kaubandus kerää luonnollisen henkilön toteamiseen, sopimuksen täyttämisen ja tilien hallinnan tarkoituksessa ja asiakkaan henkilötietojen käsittelyn perusteena on Põldma Kaubanduse AS:n ja asiakkaan välillä tehty sopimus. 1.3 Põldma Kaubanduse AS käsittelee henkilötietoja, joita tarvitaan sopimuksen täyttämiseen ja asiakkaille paremman palvelun tarjoamiseen. Asiakkaiden annetut tiedot ovat luottamuksellisia ja niitä säilytetään turvallisesti ja voimassa olevia lakia noudattaen. Denim Family kanta-asiakasohjelmassa käsiteltävät henkilötiedot 1.4 Denim Family kanta-asiakasohjelmaan liittymisen yhteydessä käsitellään seuraavia asiakkaan välitettyjä henkilötietoja: sukupuoli, etunimi, sukunimi, henkilötunnus, syntymäaika, suoramarkkinointia koskevat suostumukset, sähköpostiosoite, puhelinnumero, postiosoite, viestinnässä käytettävä kieli. 1.5 Põldma Kaubanduse AS:lla on oikeus Denim Family kanta-asiakasohjelmassa olevien henkilötietojen perusteella tehdä profiilianalyysi asiakkaiden odotusten paremman ymmärtämisen ja tuotteiden ja palvelujen laadun kehittämisen tarkoituksessa. Lisäksi antaa profiilianalyysi mahdollisuuden suoramarkkinoinnin tarkempaan kohdistamiseen. Henkilötietojen välittäminen ja käyttö kanta-asiakasohjelmassa 1.6 Põldma Kaubanduse AS voi välittää asiakkaiden henkilötietoja Põldma Kaubandusen valtuutetuille käsittelijöille, joiden rekisteröidyt kotipaikat ja tietojen säilytyspaikat ovat Euroopan talousalueella. 1.7 Põldma Kaubanduse AS:n asiakkaiden tietojen käsittely tapahtuu Põldma Kaubanduse AS ja valtuutettujen käsittelijöiden välillä tehtyjen sopimuksien perusteella. Käsittelijät sitoutuvat soveltamaan henkilötietojen käsittelyn yhtedyessä asianmukaisia suojaustoimenpiteitä, jotka ovat voimassa olevan lain mukaisia. 1.8 Kaikkien yhteistyökumppanien kanssa, joille Põldma Kaubanduse AS kanta-asiakasohjelman puitteissa henkilötietoja välittää, on tehty henkilötietojen luottamuksellisuutta koskevat sopimukset. Suoramarkkinointi 1.9 Denim Family kanta-asiakasohjelmaan liittyneille asiakkaille välitetään tietoa kampanjoista, alennuksista ja Põldma Kaubanduse tarjottavista tuotteista ja palveluista sähköisten tiedotuskanavien ja suorapostituksen (uutiskirje, sosiaalinen media, Dream-lehti) kautta hakemuksessa esitettyihin osoitteisiin (puhelinnumero, sähköposti tai postiosoite), kun Denim Family kanta-asiakasohjelmaan liittynyt henkilö on korttihakemuksessa antanut sitä koskevan suostumuksen. 1.10 Sähköpostiosoitetta ja puhelinnumeroa käytetään suoramarkkinointiviestien lähettämiseen, kun asiakas on antanut sitä koskevan suostumuksen. Kun asiakas ei halua saada suoramarkkinointiviestejä, on sähköpostiviestin ylätunnisteesta tehtävä kyseinen valinta tai otettava yhteys asiakastukeen. 1.11 Kun henkilötietoja käsitellään suoramarkkinoinnin tarkoituksessa (profiilianalyysi), on asiakkaalla aina oikeus esittää vastaväitteitä henkilötietojen siihenastisen tai tulevan käsittelyn suhteen ilmoittaen siitä sähköpostilla asiakastuelle. 1.12 Lisätietoja Põldma Kaubanduse AS valtuutetuista käsittelijöistä voi pyytää sähköpostilla: [email protected] Henkilötietojen tarkistaminen, korjaaminen ja siirto 1.13 Henkilötietoja voi tarkistaa ja korjata verkkokaupan käyttäjäprofiilissa. Kun osto on suoritettu ilman käyttäjätiliä, voi henkilötietoja tarkistaa asiakastuen välityksellä. 1.14 Denim Family kanta-asiakasohjelmaan osallistuvilla asiakkailla on aina oikeus tarkistaa henkilötietoja, korjata niitä ja saada henkilötietojen käsittelyä koskevaa tietoa lähettämällä sähköisesti allekirjoitetun hakemuksen Põldma Kaubanduse AS osoitteeseen [email protected]. 1.15 Uusien henkilötietojen välittämisen yhteydessä tiedot päivitetään automaattisesti. 1.16 Sähköpostilla lähetettyyn henkilötietojen siirtoa koskevaan hakemukseen vastataan viimeistään yhdessä kuukaudessa. Asiakastuki toteaa henkilön ja tiedottaa siirtokelpoisista henkilötiedoista. Henkilötietojen käsittelyä koskevan suostumuksen peruuttaminen ja henkilötietojen poistaminen 1.17 Kun henkilötietojen käsittely tapahtuu asiakkaan suotumuksen perusteella, on asiakkaalla aina oikeus peruuttaa suostumus ilmoittaen siitä asiakastuelle sähköpostiviestillä. 1.18 Denim Family kanta-asiakasohjelmaan kuuluvilla asiakkailla on aina oikeus peruuttaa suoramarkkinointia koskeva suostumus (tarjoukset, kampanjat, uutiskirjeet), tekemällä muutoksia verkkokaupan käyttäjäprofiiliin tai ilmoittamalla siitä sähköpostiviestillä: [email protected] 1.19 Põldma Kaubandusella on oikeus kieltäytyä tyydyttämästä tietojen poistoa koskevaa hakemusta, kun kortin käyttäjän henkilötietojen käsittely on tarpeeksi vaatimusten laatimisen, esittämisen tai suojaamiseen henkilöiden tai omaisuuden suojaamisen tarkoituksessa tai muissa lain mukaan määrätyissä tapauksissa. Kyseisissä tapauksissa on Põldma Kaubandusella oikeus säilyttää kortin käyttäjän henkilö- ja ostotietoja enintään 24 kuukautta kortin käytön jälkeen ja mainitun määräajan saavuttua henkilötiedot poistetaan automaattisesti. 1.20 Henkilötietojen poistamiseen on otettava yhteys sähköpostitse. Poistamishakemukseen vastataan viimeistään yhdessä kuukaudessa ja tarkennetaan tietojen poistamisen ajankohta. Kanta-asiakasohjelman henkilötietojen säilytys 1.21 Kanta-asiakasohjelman kortin käyttäjän henkilö- ja ostotietoja säilytetään kirjanpitolakia noudattaen, kortin vanhentumisen yhteydessä ja määräajan saapumisen jälkeen henkilötiedot poistetaan automaattisesti. Henkilötiedot poistetaan ennen kyseisen määräajan saapumista, kun Asiakaskortin käyttäjä jättää Põldma Kaubanduselle kyseisen hakemuksen ja tietojen poistaminen ei ole epälaillista. 1.22 Käyttäjätilin sulkemisen yhteydessä henkilötiedot poistetaan, jos niiden säilyttäminen ei ole perusteltu kirjanpitotarkoituksiin tai kuluttajariitojen ratkaisemiseen. 1.23 Tuotteista maksamista koskevien ja muiden kuluttajariitojen tapauksessa säilytetään henkilötiedot vaatimuksen tyydyttämiseen saakka tai vanhentumisajan loppuun (kolme vuotta). 1.24 Kirjanpitoon tarvittavat henkilötiedot säilytetään seitsemän vuotta. Kanta-asiakasohjelman henkiltötietojen vastuullinen käsittelijä ja erimielisyyksien ratkaiseminen 1.25 Kanta-asiakasohjelman puitteissa on henkilötietojen vastuullisena käsittelijänä Põldma Kaubanduse AS. Põldma Kaubandusella on kanta-asiakasohjelman puitteissa oikeus välittää henkilötietoja valtuutettuna käsittelijänä toimiville yhteistyökumppaneille kortin käyttäjälle parhaan palvelun tarjoamisen tarkoituksessa. Valtuutetuilla käsittelijöillä on oikeus käsitellä henkilötietoja vain Põldma Kaubanduselta saatujen ohjeiden mukaisesti ja valtuutetut käsittelijät sitoutuvat varmistamaan henkilötietojen suojauksen.

2.1 Põldma Kaubanduse AS soveltaa asianmukaisia fyysisiä, järjestyksellisiä ja tietoteknologisia turvatoimenpiteitä henkilötietojen suojaamiseen sattumalliselta tai laittomalta tuhoutumiselta, häviämiseltä, muuttamiselta tai luvattomalta pääsyltä ja julkistamiselta. 2.2 Kaikkien Põldma Kaubandusen kauppojen ja verkkokaupan vierailun ja ostojen suorittamisen yhteydessä välitettyjä henkilötietoja käsitellään luottamuksellisena tietona. 2.3 Pääsy Põldma Kaubanduse asiakkaiden tietoihin niiden muuttamiseen ja käsittelyyn on vain siihen valtuutetuilla henkilöillä. 2.4 Noudatamme toiminnassamme kaikkia asianmukaisia sääntöjä, Euroopan Unionin ja Viron tietosuoja-asetuksia.

3.1 Denim Family kanta-asiakasohjelma on Põldma Kaubanduse AS:lle kuuluvien Denim Dream, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Mustang, Tom Tailor, Camel Active, Premiere kauppojen yhteinen kanta-asiakasohjelma. 3.2 Kanta-asiakasohjelman tavoitteena on Denim Family jäsenten toteaminen ja palkitseminen kiinteillä alennuksilla ja erikoistarjouksilla. 3.3 Denim Family kanta-asiakasohjelmasta, asiakkaiden ja käyttäjien tietojen luottamuksellisuudesta vastaa Põldma Kaubanduse AS, y-tunnus 10103586, osoite Ehitajate tee 120, 13570, Tallinn. 3.4 Põldma Kaubandusella on oikeus tehdä muutoksia kanta-asiakasohjelmaan ja sen perusteella tarjottaviin etuihin. Yhteystiedot: Osoite: Ehitajate tee 120, Tallinn S-posti: [email protected] Puhelin: + 372 6720067

Verkkokaupan denimdream.com henkilötietojen vastuullinen käsittelijä on Põldma Kaubanduse AS (y-tunnus 10103586) osoite Ehitajate tee 120. Vastuullinen käsittelijä on nimittänyt tietosuojavastaavan, jonka yhteystiedot ovat: puh. + 3 72 67 200 67 ja s-posti [email protected] Millaisia henkilötietoja käsitellään: 1. nimi, puhelin ja sähköpostiosoite; 2. tuotteiden toimitusosoite; 3. pankkitilin numero; 4. tuotteiden ja palvelujen hinta ja maksamista koskevat tiedot (ostohistoria); 5. asiakastuen tiedot. Mihin tarkoitukseen henkilötietoja käsitellään? Henkilötietoja käytetään asiakkaan tilausten käsittelyyn ja tuotteiden toimitukseen. Ostohistoriaa (ostopäivä, tuote, määrä, asiakastiedot) käytetään ostetuista tuotteista ja palveluista yleiskatsauksen saamiseen ja asiakkaan mieltymysten analysointiin. Pankkitilin numeroa käytetään asiakkaille rahan palauttamiseen. Henkilötietoja kuten sähköpostiosoite, puhelinnumero, asiakkaan nimi käsitellään tuotteiden myynnin ja palvelujen tarjoamisen yhteydessä aiheutuneiden ongelmien ratkaisemiseen (asiakastuki). Verkkokaupan käyttäjän IP-osoitetta tai muita verkon tunnisteita käsitellään verkkokaupan palvelun tarjoamiseen ja verkon käytöstä tilastojen tekemiseen.

Henkilötietoja käsitellään asiakkaan kanssa tehdyn sopimuksen täyttämisen tarkoituksessa. Henkilötietoja käsitellään laista johtuvien velvollisuuksien täyttämiseen (kirjanpito ja kuluttajariitojen ratkaisu). Tietoja käsitellään asiakkaan suostumuksella seuraavan toiminnan harjoittamiseen: Põldma Kaubanduse AS käsittelee asiakkaan henkilötietoja asiakkaalle parhaan palvelun ja ostokokemuksen tarjoamiseen. Põldma Kaubanduse AS käsittelee henkilötietoja esimerkiksi ostoja koskevan tiedon keräämiseen, kohdistettujen tuotteiden ja palvelujen tarjoamiseen, arpajaisten järjestämiseen, uutiskirjeiden lukemiseen ja avaamiseen, minkä tarkoituksena on asiakkaalle juuri häntä kiinnostavan sisällön tarjoaminen. Põldma Kaubanduse AS tekee Denim Family kanta-asiakasohjelmassa olevien henkilötietojen perusteella profiilianalyysin ymmärtääkseen paremmin asiakkaiden odotuksia ja kehittääkseen tuotteiden ja palvelujen laatua. Lisäksi antaa profiilianalyysi mahdollisuuden suoramarkinoinnin tarkempaan kohdistukseen.

Henkilötietoja välitetään verkkokaupan asiakastuelle ostojen ja ostohistorian hallintaan ja asiakkaiden ongelmien ratkaisuun. Nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite välitetään asiakkaan valitulle kuljetuspalvelun tarjoajalle. Kun kyseessä on kuriirin toimitettava tuote, välitetään yhteystietojen lisäksi myös asiakkaan osoite. Kun verkkokauppa ostaa kirjanpitopalvelua, välitetään henkilötiedot kirjanpitopalvelujen tarjoajalle. Henkilötietoja saatetaan välittää tietotekniikan palvelujen tarjoajalle, jos se on tarpeeksi verkkokaupan toimimisen tai tietojen tallentamisen varmistamiseen. Henkilötietoja säilytetään Põldma Kaubanduse AS palvelimissa, jotka ovat Euroopan Unionin jäsenmaissa tai Euroopan Unionin talousalueeseen liittyneissä maissa. Tietoja saatetaan välittää maihin, joiden tietosuojan on Euroopan komissio arvioinut riittäväksi ja Yhdysvaltojen yrityksille, jotka ovat liittyneet tietosuojakilvestä (Privacy Shield) tehtyyn sopimukseen. Pääsyoikeudet henkilötietojen luokse on verkkokaupan työntekijöillä, jotka saavat tutustua henkilötietoihin verkkokaupan käyttöön liittyvien teknisten ongelmien ratkaisemiseen ja asiakastuen palvelun tarjoamiseen. Verkkokauppa soveltaa asianmukaisia fyysisiä, järjestyksellisiä ja tietoteknisiä turvatoimenpiteitä henkilötietojen suojaamiseen sattumalliselta tai laittomalta tuhoutumiselta, häviämiseltä, muuttamiselta tai luvattomalta pääsyltä ja julkistamiselta. Henkilötietojen välittäminen verkkokaupan valtuutetuille käsittelijöille (kuten kuljetuspalvelun tarjoaja ja tietojen säilytys) ja henkilötietojen käsittely tapahtuu verkkokaupan ja valtuutettujen käsittelijöiden välisen sopimuksen perusteella. Valtuutetut käsittelijät sitoutuvat soveltamaan henkilötietojen käsittelyn yhteydessä asianmukaisia turvatoimenpiteitä.

Henkilötietoja voi tarkistaa ja korjata verkkokaupan käyttäjäprofiilissa. Kun osto on suoritettu ilman käyttäjätiliä luomatta, voi henkilötietoja tarkistaa asiakastuen välityksellä. Suostumuksen peruuttaminen Kun henkilötietojen käsittely tapahtuu asiakkaan suostumuksesta, on asiakkaalla aina oikeus peruuttaa suostumus ilmoittaen siitä asiakastuelle sähköpostiviestillä. Säilytys Verkkokaupan asiakastilin sulkemisen yhteydessä poistetaan henkilötiedot jos niiden säilyttäminen ei ole perusteltu kirjanpitotarkoituksiin tai kuluttajariitojen ratkaisemiseen. Kun verkkokaupasta on osto suoritettu ilman käyttäjätiliä luomatta, säilytetään ostohistoriaa kolme vuotta. Tuotteista maksamista koskevien ja muiden kuluttajariitojen tapauksessa säilytetään henkilötiedot vaatimuksen tyydyttämiseen saakka tai vanhentumisajan loppuun (kolme vuotta). Kirjanpitoon tarvittavat henkilötiedot säilytetään seitsemän vuotta. Poistaminen Henkilötietojen poistamiseen on otettava yhteys asiakastukeen sähköpostilla. Poistamishakemukseen vastataan viimeistään yhdessä kuukaudessa ja tarkennetaan tietojen poistamisen ajankohta. Siirto Sähköpostilla lähetettyyn henkilötietojen siirtoa koskevaan hakemukseen vastataan viimeistään yhdessä kuukaudessa. Asiakastuki toteaa henkilön ja tiedottaa siirtokelpoisista henkilötiedoista.

Sähköpostiosoitetta ja puhelinnumeroa käytetään suoramarkkinointiviestien lähettämiseen, kun asiakas on antanut sitä koskevan suostumuksen. Kun asiakas ei halua saada suoramarkkinointiviestejä, on sähköpostiviestin ylätunnisteesta tehtävä kyseinen valinta tai otettava yhteys asiakastukeen. Kun henkilötietoja käsitellään suoramarkkinoinnin tarkoituksessa (profiilianalyysi), on asiakkaalla aina oikeus esittää vastaväitteitä henkilötietojen siihenastisen tai tulevan käsittelyn suhteen, lukuun ottaen profiilianalyysiä, ilmoittaen siitä sähköpostilla asiakastuelle. Henkilötietojen käsittelyä koskevien erimielisyyksien ratkaiseminen tapahtuu asiakastuen välityksellä (s-posti: [email protected]). Valvontaviranomaisena toimii Viron tietosuojavirasto ([email protected]). Yhteystiedot S-posti: [email protected] Puhelin: + 372 6720067