PrisijungtiMėgstamiausiPirkinių krepšelis

Privatumo politika

Klientų pasitenkinimas - svarbiausias dalykas Põldma Kaubanduse AS ir grupės įmonėms. Bendrovės (Põldma Kaubanduse AS ir UAB Poldma) renka ir saugo informaciją apie savo klientus, siekdama pasiūlyti savo klientams geriausią aptarnavimą. 1.1 Põldma Kaubanduse AS ir UAB Poldma apdoroja „Denim Family“ lojalumo programos narių asmens duomenis pagal galiojančią sutartį, kurioje klientai išreiškė norą prisijungti prie lojalumo programos, užpildė tam tikslui reikalingą paraišką ir susitarė pagal „Denim Family“ lojalumo programos taisykles ir sąlygas. 1.2 Asmens duomenys laikomi informacija, kurią Põldma Kaubanduse AS ir UAB Poldma renka, kad galėtų identifikuoti asmenis, vykdyti sutarties sąlygas ir tvarkyti sąskaitas, tokiu atveju sutartis, sudaryta tarp Põldma Kaubanduse AS/UAB Poldma ir klientų, yra teisinis pagrindas apdoroti kliento asmens duomenis, pasiūlyti produktus ir paslaugas, skirtus „Denim Family“ programos naudotojams, atlikti apklausas ir skirti prizus pagal galiojančius teisės aktus. 1.3 Põldma Kaubanduse AS ir UAB Poldma apdoroja savo klientų asmeninius duomenis, kad galėtų pasiūlyti jiems geriausią aptarnavimą ir geriausią apsipirkimo patirtį. Põldma Kaubanduse AS ir UAB Poldma tvarko tokius asmens duomenis, kaip, pavyzdžiui, informacijos apie pirkimus rinkimas, tikslinių produktų ir paslaugų teikimas, prizų įteikimas ir informacijos apie naujienlaiškius, siekiant pasiūlyti klientams idomią ir naudingą informaciją. 1.4 Põldma Kaubanduse AS ir UAB Poldma tvarko tokius asmens duomenis, kurie yra būtini norint atlikti sutarties sąlygas ir pasiūlyti klientams geriausią aptarnavimą. Bet kokia informacija, kurią klientai pateikia, yra konfidenciali ir saugiai saugoma pagal šiuo metu galiojančius teisės aktus. Asmeninių duomenų tvarkymas „Denim Family“ lojalumo programoje 1.5 Prisijungdami prie „Denim Family“ lojalumo programos, naudojami tokie kliento pateikti asmens duomenys: lytis, vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, sutikimas gauti tiesioginę rinkodarą, el. pašto adresas, mobiliojo telefono numeris, gyvenamosios vietos adresas ir bendravimo kalba. 1.6 Põldma Kaubanduse AS ir UAB Poldma turi teisę atlikti kortelės vartotojo asmens duomenų profilio analizę, kad geriau suprastų klientų lūkesčius ir, atitinkamai, galėtų pasiūlyti geresnius produktus ir paslaugas, tiksliau nukreipdami tiesioginę rinkodarą. Persiųstimas ir naudojimas asmens duomenų pagal lojalumo programą 1.7 Põldma Kaubanduse AS ir UAB Poldma gali perduoti savo klientų asmens duomenis paslaugų vykdytojams, su kuriais Põldma Kaubanduse AS ir UAB Poldma bendradarbiauja ir kurių registruotos vietos ir veiklos sritis yra Europos ekonominėje erdvėje. Põldma Kaubanduse AS ir UAB Poldma duomenų tvarkytojai yra bendradarbiavimo partneriai, kurie įgyvendina technines ir organizacines priemones, užtikrinančias, kad klientų asmens duomenys būtų tvarkomi pagal galiojančius įstatymus. 1.8 Põldma Kaubanduse AS ir UAB Poldma sudarė sutartis dėl asmens duomenų konfidencialumo su visais bendradarbiavimo partneriais, kuriems Põldma Kaubanduse AS/UAB Poldma perduoda asmens duomenis pagal savo lojalumo programą. 1.9 „Denim Family“ lojalumo programos nariams perduodama informacija apie specialius pasiūlymus ir nuolaidas bei produktus ir paslaugas elektroniniais kanalais (įskaitant socialines žiniasklaidos priemones) į paraiškoje nurodytą telefono numerį, el. pašto adresą arba į gyvenamosios vietos adresą, jei programos naudotojas pateikė sutikimą gauti tokius pasiūlymus. 1.10 Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie Põldma Kaubanduse AS/UAB Poldma duomenų tvarkymą, susisiekite su mumis elektroniniu paštu [email protected] Asmeninių duomenų keitimas 1.11 Jei jūsų asmeniniai duomenys pasikeis kokiu nors būdu, prašome aplankyti artimiausią parduotuvę, kad atnaujintumėte savo duomenis arba susisiekite su mumis elektroniniu paštu [email protected] 1.12 Užsiregistravę internetinės parduotuvės vartotojai gali peržiūrėti, redaguoti ir papildyti savo asmens duomenis savo „Denim Family“ prisijungimo paskyroje. 1.13 Pateikus naujus asmeninius duomenis, duomenys automatiškai atnaujinami. Asmeninių duomenų peržiūra ir perdavimas 1.14 „Denim Family“ lojalumo programos nariai turi teisę bet kuriuo metu peržiūrėti savo asmeninius duomenis ir gauti informaciją apie savo asmens duomenis, kai tokie duomenys yra tvarkomi, pateikiant skaitmeniniu būdu pasirašytą prašymą adresu [email protected] Sutikimo atšaukimas tvarkyti asmens duomenis ir ištrinti asmens duomenis 1.15 „Denim Family“ lojalumo programos nariai gali bet kada atsisakyti savo sutikimo tiesioginei rinkodarai (įskaitant nuolaidų pasiūlymus, kampanijas ar informacinius naujienlaiškius), prisijungdami prie savo internetinės parduotuvės sąskaitos ir atlikdami tai ten, arba perduodami šį prašymą el. paštu [email protected] 1.16 „Denim Family“ lojalumo programa turi teisę atsisakyti patenkinti prašymą ištrinti asmens duomenis, jei būtina tvarkyti kortelės vartotojo asmens duomenis, siekiant parengti, pateikti arba ginti teisinius ieškinius, susijusius su asmenų ar turto apsauga ar kitais reikalais, kurie yra numatyti įstatyme. Tokiais atvejais Põldma Kaubanduse AS/UAB Poldma turi teisę saugoti kortelės vartotojo asmeninę ir pirkimo informaciją iki dvidešimt keturių mėnesių nuo paskutinio kortelės naudojimo ir asmens duomenys bus automatiškai pašalinti pasibaigus šiam laikotarpiui. Asmeninių duomenų saugojimas pagal lojalumo programą 1.17 Lojalumo programoje asmeniniai vartotojo ir pirkinių duomenys saugomi pagal Apskaitos įstatymo reikalavimus; asmeniniai duomenys automatiškai ištrinami pasibaigus kortelės terminui arba anksčiau nurodytam laikotarpiui. Asmens duomenys ištrinami prieš pasibaigiant šiam laikotarpiui, jei kortelės naudotojas pateikia atitinkamą prašymą ir jei tokių duomenų ištrynimas neprieštarauja kitiems teisės aktams. Lojalumo programos asmens duomenų tvarkytojas ir ginčų sprendimas 1.18 Lojalumo programoje Põldma Kaubanduse AS ir UAB Poldma laikoma asmens duomenų tvarkytojomis. Pagal lojalumo programą Põldma Kaubanduse AS/UAB Poldma turi teisę perduoti asmens duomenis paslaugos vykdytojams, kurie yra partneriai, siekdami pasiūlyti kortelių vartotojams geriausią aptarnavimą. Paslaugos vykdytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal instrukcijas, kurias jie gauna iš Põldma Kaubanduse AS/UAB Poldma, ir privalo garantuoti asmens duomenų apsaugą. Asmens duomenų tvarkytojai ir jų kontaktiniai duomenys: . 1.19. Jei kortelės vartotojams kyla klausimų dėl jų asmens duomenų tvarkymo pagal lojalumo programą, jie gali kreiptis į duomenų apsaugos specialistą, įgaliotą Põldma Kaubanduse AS/UAB Poldma, bet kuriuo metu el. paštu [email protected] 1.20. Jei nustatote, kad jūsų teisės yra pažeistos tvarkant jūsų asmeninius duomenis pagal lojalumo programą, turite teisę kreiptis į Duomenų inspekciją ir teismą.

2.1 Klientų asmens duomenys, kurie mums buvo pateikti apsilankant arba įsigyjant prekių iš Põldma Kaubanduse AS/UAB Poldma parduotuvių arba internetinėje parduotuvėje, yra laikomi konfidencialia informacija. 2.2 Prieiga prie Põldma Kaubanduse AS/UAB Poldma klientų duomenų, siekiant juos pakeisti arba apdoroti, yra suteikiama tik tiems asmenims, kurie yra įgalioti tai daryti. 2.3 Mūsų veikla atitinka visus reikalavimus, taikomus tokiai veiklai pagal Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktus.

3.1 „Denim Family“ lojalumo programa apjungia visas šias parduotuves: Denim Dream, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Mustang, Tom Tailor, Camel Active ir Premiere, visos, kurios yra Põldma Kaubanduse AS grupėje. 3.2 Lojalumo programos tikslas yra nustatyti „Denim Family“ narius ir pasiūlyti jiems nuolaidas bei specialius pasiūlymus. 3.3 Põldma Kaubanduse AS yra atsakinga už „Denim Family“ lojalumo programos, klientų ir naudotojų konfidencialumą; Registracijos kodas 10103586; adresas Ehitajate tee 120, 13570, Talinas. 3.4 Põldma Kaubanduse AS/UAB Poldma turi teisę keisti lojalumo programą ir pagal tą programą suteikiamas nuolaidas. Susisiekti: Jei turite klausimų ar neaiškumų, prašome susisiekti el. paštu [email protected]

Asmens duomenys tvarkomi vykdant su klientu sudarytą sutartį. Asmens duomenys tvarkomi siekiant įvykdyti teisinius įsipareigojimus (pvz., buhalterinę apskaitą ir vartotojų skundų sprendimą). Gavus kliento sutikimą, asmens duomenys tvarkomi šiais tikslais: „Põldma Kaubanduse AS“ ir „UAB Poldma“ tvarko kliento asmens duomenis, siekdama suteikti geriausią aptarnavimo ir apsipirkimo patirtį. „Põldma Kaubanduse AS“ ir „UAB Poldma“ tvarko kliento asmens duomenis, pavyzdžiui, norėdami surinkti informaciją apie pirktus produktus, išsiųsti tikslinius produktų ir paslaugų pasiūlymus, organizuoti konkursus, taip pat stebėti naujienlaiškių skaitymo bei atidarymo duomenis, kad klientui būtų suteiktas patrauklus turinys. Remdamasi „Denim Family“ lojalių klientų programos asmens duomenimis, „Põldma Kaubanduse AS“ ir „UAB Poldma“ vykdo profiliavimą, siekdama geriau suprasti klientų lūkesčius ir pagerinti savo produktų bei paslaugų kokybę. Profiliavimas taip pat padeda tiksliau vykdyti tiesioginę rinkodarą.

Asmens duomenys atskleidžiami internetinės parduotuvės klientų aptarnavimo skyriui, siekiant valdyti pirkimus bei pirkimų istoriją ir išspręsti klientų problemas. Vardas, pavardė, telefono numeris ir el. pašto adresas pateikiami kliento pasirinktam transporto paslaugų teikėjui. Jei prekės turi būti pristatytos per kurjerių tarnybą, į pateiktus kontaktinius duomenis taip pat bus įtrauktas kliento adresas. Jei internetinės parduotuvės buhalterinę apskaitą tvarko paslaugų teikėjas, asmens duomenys bus pateikti paslaugų teikėjui siekiant suteikti buhalterinės apskaitos paslaugas. Asmens duomenys gali būti pateikiami informacinių technologijų paslaugų teikėjams, jei to reikia norint užtikrinti internetinės parduotuvės ar duomenų prieglobos funkcionalumą. Asmens duomenys yra saugomi „Põldma Kaubanduse AS“ ir „UAB Poldma“ serveriuose, esančiuose ES ar EEE valstybės narės teritorijoje. Duomenys gali būti pateikiami šalims, kuriose, Europos Komisijos vertinimu, yra pakankamas duomenų apsaugos lygis, ir JAV bendrovėms, kurios yra sertifikuotos pagal „privatumo skydo“ sistemą. Prieiga prie asmens duomenų suteikiama internetinės parduotuvės darbuotojams, kurie gali tikrinti asmens duomenis, kad išspręstų technines problemas, susijusias su internetinės parduotuvės naudojimu, ir galėtų teikti klientų aptarnavimo paslaugas. Internetinė parduotuvė taikys atitinkamas fizines, organizacines ir IT saugumo priemones, kad apsaugotų asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, praradimo ar pakeitimo ir bet kokios neteisėtos prieigos ar atskleidimo. Pateikus asmens duomenis internetinės parduotuvės paskirtiems tvarkytojams (pvz., transporto paslaugų ir duomenų prieglobos teikėjams), asmens duomenys tvarkomi remiantis internetinės parduotuvės ir duomenų tvarkytojų sudarytomis sutartimis. Tvarkydami asmens duomenis, duomenų tvarkytojai privalo užtikrinti, kad būtų naudojamos atitinkamos apsaugos priemonės.

Asmens duomenys gali būti patikrinti ir ištaisyti per internetinės parduotuvės vartotojo profilį. Jei pirkote neturėdami vartotojo paskyros, asmens duomenys gali būti patikrinti padedant klientų aptarnavimo skyriui. Sutikimo atšaukimas Jei asmens duomenys tvarkomi remiantis sutikimu, klientas gali atšaukti savo sutikimą, pranešdamas apie tai klientų aptarnavimo skyriui el. paštu. Asmens duomenų saugojimas Uždarius kliento sąskaitą internetinėje parduotuvėje, asmens duomenys ištrinami, nebent tokius duomenis reikia saugoti apskaitos tikslais ar vartotojų skundams išspręsti. Jei pirkimas buvo atliktas internetinėje parduotuvėje neturint kliento paskyros, pirkimo istorija bus saugoma trejus metus. Kilus ginčų, susijusių su mokėjimais ir vartotojų skundais, asmens duomenys saugomi tol, kol reikalavimas įvykdomas arba pasibaigia senaties terminas (treji metai). Asmens duomenys, reikalingi buhalterinės apskaitos paslaugoms teikti, saugomi septynerius metus. Asmens duomenų ištrynimas Norint ištrinti asmens duomenis, reikia susisiekti su klientų aptarnavimo skyriumi el. paštu. Atsakymas į prašymą ištrinti duomenis bus pateiktas per vieną mėnesį, nurodant duomenų ištrynimo laikotarpį. Asmens duomenų perdavimas Atsakymas į el. paštu atsiųstą prašymą perduoti asmens duomenis bus pateiktas per vieną mėnesį. Klientų aptarnavimo skyrius identifikuoja asmenį ir praneša apie perduodamus duomenis.

El. pašto adresas ir telefono numeris naudojami tiesioginės rinkodaros pranešimams siųsti tik tuo atveju, jei klientas davė sutikimą. Klientas, kuris nenori gauti tiesioginės rinkodaros pranešimų, turi spustelėti atitinkamą el. laiško nuorodą arba susisiekti su klientų aptarnavimo skyriumi. Jei asmens duomenys yra tvarkomi tiesioginės rinkodaros (profiliavimo) tikslais, klientas gali bet kuriuo metu prieštarauti bet kokiam pradiniam ir tolesniam jo asmens duomenų tvarkymui, įskaitant profiliavimą, susijusį su tiesiogine rinkodara, apie tai pranešdamas klientų aptarnavimo skyriui el. paštu. Ginčų sprendimas Bet kokie ginčai, susiję su asmens duomenų tvarkymu, bus sprendžiami per klientų aptarnavimo tarnybą (el. paštu: [email protected]). Priežiūros institucija yra Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija ([email protected]) Kontaktai: El. paštas: [email protected] Telefono numeris: +37064803204

Norėdami ištrinti paskyrą, turite eiti į „Mano paskyra“ ir spustelėti „Ištrinti paskyrą“.