Privātuma politika

Põldma Kaubanduse AS vissvarīgākais ir apmierināt savus klientu vajadzības. Kompānijas ievāc un patur informāciju attiecībā uz saviem klientiem, lai varētu piedāvāt tiem vislabākos pakalpojumus. 1.1 Põldma Kaubanduse AS apstrādā Denim Family lojāla klienta programmas dalībnieku personas datus, pamatojoties uz spēkā esošo līgumu, kurā klienti ir izteikuši savu vēlēšanos pievienoties lojalitātes programmai, aizpildījuši pieteikumu šai nolūkā un piekrituši Denim Family lojalitātes programmas noteikumiem un nosacījumiem. 1.2 Personas dati tiek klasificēti kā informācija, kur Põldma Kaubanduse AS ievāc, lai varētu identificēt personas, izpildīt līguma nosacījumus un pārvaldīt kontus, šajā gadījumā tiek noslēgts līgums starp Põldma Kaubanduse AS un klientu, kurš kalpo par likumīgu pamatu klienta personas datu apstrādei, produktu un pakalpojumu piedāvāšanai Denim Family programmas lietotājiem, pētījumu veikšanai un loteriju īstenošanai saskaņā ar šobrīd spēkā esošo likumdošanu. 1.3 Põldma Kaubanduse AS apstrādā savu klientu personas datus tā, lai varētu piedāvāt tiem vislabākos pakalpojumus un vislabāko iepirkšanās pieredzi. Põldma Kaubanduse AS apstrādā personas datus tādos nolūkos kā, piemēram, informācijas ievākšana par veiktajiem pirkumiem, mērķa produktu un pakalpojumu piedāvāšana, loteriju īstenošana un informācijas saņemšana par informatīvo vēstuļu izlasīšanu un atvēršanu, lai piedāvātu klientiem interesantu saturu. 1.4 Põldma Kaubanduse AS apstrādā tādus personas datus, kas ir nepieciešami, lai tā varētu izpildīt līguma nosacījumus un piedāvāt klientiem vislabākos pakalpojumus. Jebkādas detaļas, ko klienti iesniedz, ir konfidenciālas un tiek uzglabātas droši saskaņā ar šobrīd spēkā esošo likumdošanu.

2.1 Pievienojoties Denim Family lojālā klienta programmai, klients iesniedz šādus personas datus, kuri tiek apstrādāti: dzimums, vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums, piekrišana saņemt tiešo mārketingu, e-pasta adrese, mobilais tālrunis, pasta adrese un saziņas valoda. 2.2 Põldma Kaubanduse AS ir tiesības veikt kartes lietotāja personas datu profila analīzi, lai labāk saprastu klientu vēlmes un, attiecīgi, varētu piedāvāt vislabākos produktus un pakalpojumus, precīzāk mērķējot uz tiešo mārketingu.

3.1 Põldma Kaubanduse AS var nodot savu klientu personas datus apstrādātājiem, kas ir pilnvaroti no Põldma Kaubanduse AS puses un ar reģistrētu atrašanās vietu un datu direktorijām Eiropas Ekonomiskajā zonā. Põldma Kaubanduse AS datu apstrādātāji ir sadarbības partneri, kuri īsteno tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai nodrošinātu klientu personas datu apstrādi saskaņā ar piemērojamo likumdošanu. 3.2 Põldma Kaubanduse AS ir noslēgti līgumi par personas datu konfidencialitāti ar visiem tās sadarbības partneriem, kuriem Põldma Kaubanduse AS nodod personas datus savas lojalitātes programmas ietvaros. 3.3 Denim Family lojalitātes programmas dalībniekam tiek nodota informācija par īpašiem piedāvājumiem un atlaidēm, kā arī produktiem un pakalpojumiem, izmantojot elektroniskos kanālus (ieskaitot sociālos medijus), tālruņa numuru, e-pasta adresi vai pasta adresi, kas norādīta pieteikumā, ja kartes lietotājs ir devis savu piekrišanu saņemt šādus piedāvājumus. 3.4 Saņemt precīzāku informāciju par Põldma Kaubanduse AS datu apstrādātājiem var, sazinoties ar mums pa e-pastu: [email protected]

4.1 Ja Jūsu personas dati mainās, mēs lūdzam Jūs apmeklēt tuvāko Põldma Kaubanduse AS veikalu, lai atjauninātu Jūsu kontu, vai sazināties ar mums pa e-pastu: [email protected] 4.2 Interneta veikala reģistrētie lietotāji var apskatīt, rediģēt un papildināt savus personas datus savā Denim Family kontā. 4.3 Iesniedzot jaunas personas ziņas, dati tiek automātiski atjaunināti.

Denim Family lojalitātes programmas dalībniekiem ir tiesības apskatīt savus personas datus jebkurā laikā un saņemt informāciju par saviem personas datiem, kur šādi personas dati tiek apstrādāti, nododot digitāli parakstītu pieprasījumu Põldma Kaubanduse AS: [email protected]

6.1. E-pasta adresi un tālruņa numuru izmanto tiešās pārdošanas ziņu nosūtīšanai, ja klients ir devis atbilstošu piekrišanu. Ja klients nevēlas saņemt tiešas pārdošanas ziņas, tad e-pasta ziņojuma galvā jāizvēlas atbilstoša atsauce vai jāsazinās ar klientu atbalstu. 6.2. Ja personas datus apstrādā tiešās pārdošanas mērķiem (profilēšana), klientam ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret personas datu sniegšanu gan sākotnējai, gan turpmākai apstrādei, ieskaitot ar tiešo pārdošanu saistīto profilēšanas analīzi, par to paziņojot klientu atbalstam pa e-pastu.

7.1 Denim Family lojalitātes programmas dalībniekiem ir tiesības atsaukt savu piekrišanu tiešajam mārketingam (ieskaitot atlaižu piedāvājumus, kampaņas vai informatīvās vēstules) jebkurā laikā, ielogojoties savā interneta veikala kontā un izdarot to tur vai nododot šo pieprasījumu pa e-pastu: [email protected] 7.2 Denim Family ir tiesības atteikt apmierināt pieprasījumu izdzēst personas datus, ja tas ir nepieciešams, lai apstrādātu kartes lietotāja personas datus, lai sagatavotu, iesniegtu vai aizstāvētos juridiskajās prasībās saistībā ar personas vai īpašuma aizstāvēšanu vai citos nolūkos, ko paredz likums. Šādos gadījumos Põldma Kaubanduse AS ir tiesības paturēt kartes lietotāja personas un iepirkšanās ziņas līdz pat divdesmit četrus mēnešus pēc pēdējās kartes izmantošanas reizes, un personas dati tiks automātiski izdzēsti pēc šī perioda beigām. Personas datu paturēšana lojalitātes programmas ietvaros 7.3 Lojalitātes programmas ietvaros, kartes lietotāja personas un iepirkšanās detaļas tiek paturētas saskaņā ar Grāmatvedības likuma prasībām; personas dati tiek automātiski izdzēsti pēc kartes derīguma termiņa beigām vai augstākminētā perioda beigām. Personas dati tiek izdzēsti pirms šī derīguma termiņa beigām, ja kartes lietotājs iesniedz attiecīgu pieprasījumu Põldma Kaubanduse AS, un ja šādu datu dzēšana nav pretrunā citai likumdošanai. Personas datu kontrolētājs lojalitātes programmas ietvaros un strīdu risināšana 7.4 Lojalitātes programmas ietvaros Põldma Kaubanduse AS darbojas kā personas datu kontrolētājs. Lojalitātes programmas ietvaros Põldma Kaubanduse AS ir tiesības nodot personas datus apstrādātājiem, kas ir sadarbības partneri, lai piedāvātu kartes lietotājiem vislabākos pakalpojumus. Apstrādātājiem ir tiesības apstrādāt personas datus tikai saskaņā ar instrukcijām, kas saņemtas no Põldma Kaubanduse AS, un tiem ir pienākums garantēt personas datu aizsardzību. 7.5 Personas datu apstrādātāji un to kontaktinformācija: Ja kartes lietotājiem ir jebkādi jautājumi par to personas datu apstrādi lojalitātes programmas ietvaros, viņi var jebkurā laikā sazināties ar datu aizsardzības speciālistu, kuru ir pilnvarojusi Põldma Kaubanduse AS: [email protected]

81 Klientu personas dati, kas kļuvuši zināmi mums, apmeklējot un iepērkoties Põldma Kaubanduse AS veikalos vai interneta veikalā, tiek uzskatīti par konfidenciāliem. 8.2 Piekļuve Põldma Kaubanduse AS klientu ziņām, lai grozītu un apstrādātu ziņas, ir atļauta tikai personām, kuras ir pilnvarotas to darīt. 8.3 Mūsu darbības laikā mēs pārliecināmies, ka šī darbība atbilst Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un attiecīgajai likumdošanai.

9.1 Denim Family lojalitātes programma ir apvienota lojalitātes programma visiem veikaliem, kas darbojas ar šādiem nosaukumiem: Denim Dream, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Mustang, Tom Tailor, Camel Active, un Premiere, visi no tiem ir daļa no Põldma Kaubanduse AS grupas. 9.2 Lojalitātes programmas mērķis ir identificēt Denim Family dalībniekus un piešķirt tiem atlaides un īpašus piedāvājumus. 9.3 AS Põldma Kaubandus atbild par Denim Family lojalitātes programmas, klientu un lietotāju konfidencialitātes saglabāšanu. 9.4 Põldma Kaubandus ir tiesības mainīt lojalitātes programmu un atlaides, kas tiek piedāvātas šīs programmas ietvaros.