Privaatsuspoliitika

Põldma Kaubanduse AS-i suurimaks väärtuseks on kliendi rahulolu. Ettevõte kogub ja säilitab andmeid klientide kohta klientide parima teenindamise huvides. 1.1 Põldma Kaubanduse AS töötleb Denim Family kasutaja isikuandmeid kehtiva lepingu alusel, milles klient on avaldanud soovi püsikliendiprogrammiga liituda, täitnud selleks vajaliku taotluse ning nõustunud Denim Family püsikliendiprogrammis olevate tingimustega. 1.2 Isikuandmed on andmed, mida Põldma Kaubandus kogub üksikisiku tuvastamiseks, lepingu täitmise ja kontode haldamise eesmärgil, millisel juhul on õiguslik alus kliendi isikuandmete töötlemiseks Põldma Kaubanduse AS-i ja kliendi vahel sõlmitud leping. 1.3 Põldma Kaubanduse AS töötleb isikuandmeid, mis on vajalikud lepingu täitmiseks ja klientidele parima teeninduse pakkumiseks. Klientide esitatud andmed on konfidentsiaalsed ja andmeid säilitatakse turvaliselt vastavalt kehtivatele seadustele. Denim Family püsikliendiprogrammis töödeldavad isikuandmed 1.4 Denim Family lojaalsuprogrammiga liitudes on töödeldavateks isikuandmeteks kliendi poolt esitatud andmed: sugu, eesnimi, perekonnanimi, isikukood, sünnipäev, otseturunduse nõusolekud, e-mail, mobiiltelefoninumber, postiaadress, suhtluskeel. 1.5 Põldma Kaubanduse AS-il on õigus Denim Family püsikliendiprogrammis olevate isikuandmete põhjal teostada profiilinalüüsi, et mõista paremini oma klientide ootusi ning parendada oma kaupade ja teenuste kvaliteeti. Samuti annab profiilianalüüs võimaluse otseturunduse täpsemaks suunamiseks. Püsikliendiprogrammis isikuandmete edastamine ja kasutamine 1.6 Põldma Kaubanduse AS võib klientide isikuandmeid edastada Põldma Kaubanduse volitatud töötlejatele, kelle registreeritud asukohad ja andmehoidlad asuvad Euroopa Majanduspiirkonnas. 1.7 Põldma Kaubanduse ASi klientide isikuandmete töötlemine toimub Põldma Kaubanduse ASi ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingu alusel, kes on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed, mis on kooskõlas kohalduva õigusega. 1.8 Kõikide koostööpartneritega, kellele Põldma Kaubanduse AS püsikliendiprogrammi raames isikuandmeid edastab, on sõlmitud lepingud isikuandmete konfidentsiaalsena hoidmise kohta. Otseturundus 1.9 Denim Family püsikliendiprogrammiga liitujale edastatakse infot kampaaniate, allahindluste ja Põldma Kaubanduse poolt pakutavate toodete ja teenuste kohta elektrooniliste kanalite ja otseposti (uudiskiri, sotsiaalmeedia, ajakiri Dream) kaudu taotluses esitatud andmete (telefoninumber, e-post või postiaadress) vahendusel, kui Denim Family püsikliendiprogrammiga liitunud isik on kaardi taotluse täitmisel selleks andnud oma nõusoleku. 1.10 E-kirja aadressi ja telefoninumbrit kasutatakse otseturundusteadete saatmiseks, kui klient on andnud vastava nõusoleku. Kui klient ei soovi saada otseturustusteateid, siis tuleb valida e-kirja päises vastav viide või võtta ühendust klienditoega. 1.11 Kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil (profileerimine), on kliendil õigus oma isikuandmete nii algse kui ka edasise töötlemise, sealhulgas otseturundusega seotud profiilianalüüsi tegemise suhtes igal ajal vastuväiteid esitada teavitades sellest kliendituge e-posti teel. 1.12 Täpsema info saamiseks Põldma Kaubanduse AS volitatud töötlejate kohta, võtke palun ühendust e-mailil: [email protected] Isikuandmetega tutvumine, parandamine ja ülekandmine 1.13 Isikuandmetega saab tutvuda ja teha parandusi veebipoe kasutajaprofiilis. Kui ost on sooritatud ilma kasutajakontota, siis saab tutvuda isikuandmetega klinditoe vahendusel. 1.14 Denim Family püsikliendiprogrammi kuuluvatel klientidel on igal ajal õigus tutvuda oma isikuandmetega, parandada ning saada infot enda kohta töödeldavate isikuandmete kohta pöörduded digitaalselt allkirjastatud taotlusega Põldma Kaubanduse AS poole aadressil [email protected] 1.15 Uute isikuandmete esitamisel uuendatakse andmed automaatselt. 1.16 E-posti teel esitatud ülekandmise taotlusele vastatakse hiljemalt kuu aja jooksul. Klienditugi tuvastab isikusamasuse ja teavitab ülekandmisele kohalduvatest isikuandmetest. Isikuandmete töötlemise nõusoleku tagasi võtmine ja isikuandmete kustutamine 1.17 Kui isikundmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta teavitades sellest kliendituge e-posti teel. 1.18 Denim Family püsikliendiprogrammi kuuluvatel klientidel on igal ajal õigus tagasi võtta otseturunduse nõusolek (sooduspakkumised, kampaaniad, uudiskirjad), tehes selleks muudatusi veebipoe kasutajaprofiilis või anda sellest teada e-maili vahendusel: [email protected] 1.19 Põldma Kaubandusel on õigus loobuda andmete kustutamisest taotluse rahuldamisest juhul, kui kaardi kasutaja isikuandmete töötlemine on vajalik õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks seoses isikute ja vara kaitsega või muu seadusega sättestatud vajadusega. Sellisel juhul on Põldma Kaubandusel õigus säilitada kaardi kasutaja isiku- ja ostuandmeid kuni 24 kuud peale kaardi kasutamist ning peale nimetatud tähtaja saabumist kustutatakse isikuandmed automaatselt. 1.20 Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust e-posti teel. Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi. Püsikliendiprogrammis isikuandmete säilitamine 1.21 Püsikliendiprogrammis säilitatakse kaardi kasutaja isiku- ja ostuandmeid vastavalt raamatupidamisseaduse nõuetele, kaardi aegumisest ning peale nimetatud tähtaja saabumist isikuandmed kustutatakse automaatselt. Isikuandmed kustutatakse enne nimetatud tähtaega juhul, kui Kliendikaardi kasutaja teeb Põldma Kaubandusele vastavasisulise taotluse ja andmete kustutamine ei ole vastuolus teiste õigusliku aktidega. 1.22 Kliendikonto sulgemisel kustutatakse isikuandmed, va juhul kui selliseid andmeid on vaja säilitada raamatupidamise jaoks või tarbijavaidluste lahendamiseks. 1.23 Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni (kolm aastat). 1.24 Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat. Püsikliendiprogrammis isikuandmete vastutav töötleja ja vaidluste lahendamine 1.25 Püsikliendiprogrammi raames on isikuandmete vastutavaks töötlejaks Põldma Kaubanduse AS. Põldma Kaubandusel on püsikliendiprogrammi raames õigus edastada isikuandmeid koostööpartneritest volitatud töötlejatele eesmärgiga pakkuda kaardi kasutajatele parimat teenust. Volitatud töötlejatel on õigus isikuandmeid töödelda ainult Põldma Kaubanduselt saadud juhiste järgi ning volitatud töötlejad on kohustatud tagama isikuandmete kaitse.

2.1 Põldma Kaubanduse AS rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest. 2.2 Kõikide Põldma Kaubanduse kaupluste ja e-poe külastamise ning ostude sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. 2.3 Juurdepääs Põldma Kaubanduse klientide andmetele – nende muutmiseks ja töötlemiseks – on ainult selleks volitatud isikutel. 2.4 Oma tegevuses jälgime, et meie tegevus oleks kooskõlas kõigi asjakohaste tegevuste ja vastavate Euroopa Liidu õigusaktide ja Eesti Vabariigi seadustega.

7.1 Denim Family püsikliendiprogramm on Põldma Kaubanduse AS-ile kuuluvate Denim Dream, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Mustang, Tom Tailor, Camel Active, Premiere kaupluste ühine püsikliendiprgramm. 7.2 Püsikliendiprogrammi eesmärgiks on Denim Family liikmete tuvastamine ning nende premeerimine püsisoodustuste ja eripakkumistega. 7.3 Denim Family püsikliendiprogrammi, klientide ja kasutajate konfidentsiaalsuse eest vastutab Põldma Kaubanduse AS, registrikood 10103586, aadress ehitajate tee 120, 13570, Tallinn. 7.4 Põldma Kaubandusel on õigus muuta püsikliendiprogrammi ja sellega pakutavaid soodustusi. Kontaktandmed: Aadress: Ehitajate tee 120, Tallinn E-mail: [email protected] Telefon: + 372 67 200 67

Veebipoe denimdream.com isikuandmete vastutav töötleja on Põldma Kaubanduse AS (registrikood 10103586) asukohaga Ehitajate tee 120. Vastutav töötleja on määranud andmekaitsespetsialisti, kelle kontaktandmed on: tel. + 3 72 67 200 67 ja e-mail [email protected] Milliseid isikuandmeid töödeldakse: 1. nimi, telefoninumber ja e-posti aadress; 2. kauba kohaletoimetamise aadress; 3. pangakonto number; 4. kaupade ja teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed (ostuajalugu); 5. klienditoe andmed. Mis eesmärgil isikuandmeid töödeldakse? Isikuandmeid kasutatakse kliendi tellimuste haldamiseks ja kauba kohaletoimetamiseks. Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kaup, kogus, kliendi andmed) kasutatakse ostetud kaupade ja teenuste ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks. Pangakonto numbrit kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks. Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada kaupade ja teenuste osutamise seonduvaid küsimusi (klienditugi). Veebipoe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse veebipoe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil. Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine). Andmetöötlus toimub kliendi nõusolekul järgmiste tegevuste täitmiseks: Põldma Kaubanduse AS töötleb kliendi isikuandmeid, et pakkuda kliendile parimat teenindust ja ostukogemust. Põldma Kaubanduse AS töötleb isikuandmeid näiteks tehtud ostude kohase informatsiooni kogumiseks, suunatud toodete ja teenuste pakkumiseks, loosimiste läbiviimiseks, uudiskirjade lugemise ja avamise kohta, eesmärgiga pakkuda kliendile temale huvipakkuvat sisu. Põldma Kaubanduse AS teostab Denim Family püsikliendiprogrammis olevate isikuandmete põhjal profiilinalüüsi, et mõista paremini oma klientide ootusi ning parendada oma kaupade ja teenuste kvaliteeti. Samuti annab profiilianalüüs võimaluse otseturunduse täpsemaks suunamiseks.

Isikuandmed edastatakse veebipoe klienditoele ostude ja ostuajaloo haldamiseks ja kliendiprobleemide lahendamiseks. Nimi, telefoninumber ja e-posti aadress edastatakse kliendi poolt valitud transporditeenuse pakkujale. Kui tegemist on kulleriga kohale toimetatava kaubaga, siis edastatakse lisaks kontaktandmetele ka kliendi aadress. Kui veebipoe raamatupidamine toimub teenusepakkuja poolt, siis edastatakse isikuandmed teenusepakkujale raamatupidamistoimingute tegemiseks. Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik veebipoe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks. Isikuandmeid hoitakse Põldma Kaubanduse AS serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitund andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga. Juurdepääs isikuandmetele on veebipoe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada veebipoe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust. Veebipood rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest. Isikuandmete edastamine veebipoe volitatud töötlejatele (nt transporditeenuse pakkuja ja andmemajutus) isikuandmete töötlemine toimub veebipoe ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejaid on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.

Isikuandmetega saab tutvuda ja teha parandusi veebipoe kasutajaprofiilis. Kui ost on sooritatud ilma kasutajakontota, siis saab tutvuda isikuandmetega klinditoe vahendusel. Nõusoleku tagasivõtmine Kui isikundmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta teavitades sellest kliendituge e-posti teel. Säilitamine Veebipoe kliendikonto sulgemisel kustutatakse isikuandmed, va juhul kui selliseid andmeid on vaja säilitada raamatupidamise jaoks või tarbijavaidluste lahendamiseks. Kui veebipoes on ost sooritatud ilma kliendikontota, siis säilitatakse ostuajalugu kolm aastat. Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni (kolm aastat). Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat. Kustutamine Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega e-posti teel. Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi. Ülekandmine E-posti teel esitatud ülekandmise taotlusele vastatakse hiljemalt kuu aja jooksul. Klienditugi tuvastab isikusamasuse ja teavitab ülekandmisele kohalduvatest isikuandmetest.

E-kirja aadressi ja telefoninumbrit kasutatakse otseturundusteadete saatmiseks, kui klient on andnud vastava nõusoleku. Kui klient ei soovi saada otseturustusteateid, siis tuleb valida e-kirja päises vastav viide või võtta ühendust klienditoega. Kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil (profileerimine), on kliendil õigus oma isikuandmete nii algse kui ka edasise töötlemise, sealhulgas otseturundusega seotud profiilianalüüsi tegemise suhtes igal ajal vastuväiteid esitada teavitades sellest kliendituge e-posti teel. Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel (e-mail: [email protected]). Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon ([email protected]). Kontakt E-mail: [email protected] Telefon: + 372 67 200 67

Konto kustutamiseks minna sisselogituna "Minu konto" alla menüüs ja vajutada nuppu "Kustuta konto".